CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Do uzyskania najwyższych parametrów zarówno pod kątem izolacyjności jak i szczelności powietrznej przegrody należy szczególną uwagę zwrócić na sposób montażu i uszczelnienia okien.

 

CZYM JEST CIEPŁY MONTAŻ OKIEN?

Ze względu na rosnące wymagania inwestorów, oraz zaostrzające się przepisy regulujące izolacyjność i szczelność przegród budowlanych, coraz częściej zwraca się szczególna uwagę na sposób montażu okien. Te niezwykle istotne z punktu widzenia użytkowania budynku elementy są jednocześnie najsłabszymi ogniwami w izolacyjności przegród. Styk okna i ściany jest miejscem znacznej ucieczki ciepła. Odpowiednie uszczelnienie, nie tylko pianką izolacyjną, a przede wszystkim taśmami zapewniającymi szczelność powietrzną oraz regulację przepływu wilgoci to tzw. ciepły montaż okien. Ciepły montaż okien zapewnia znaczną redukcję przewiewów, co wprowadza istotne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Wysokiej jakości taśmy klasy SIGA Fentrim do ciepłego montażu okien zapewniają szczelność powietrzną i dodatkowo odpowiedni przepływ wilgoci na styku ściana-okno, minimalizując ryzyko wystąpienia kondensacji w tych newralgicznych obszarach.

WAŻNA UWAGA!
Warunkiem uzyskania wszystkich korzyści płynących z techniki ciepłego montażu okien jest trwałe i szczelne połączenie ich krawędzi z murem przy pomocy taśm o odpowiednim parametrze Sd, zgodnie z zasadą: wyższa szczelność od wewnątrz, niższa na zewnątrz.

Taśmy SIGA Fentrim zapewnią trwałe i szczelne połączenie. Jest ono konieczne do wyeliminowania przewiewów oraz ryzyka zawilgoceń w obszarach na stykach krawędzi okien i ścian. Taśmy SIGA do ciepłego montażu okien to gwarancja bezpieczeństwa Twojego domu oraz ograniczenie strat ciepła, które często występują w tych newralgicznych punktach.

 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC TAŚMY DO CIEPŁEGO MONTAŻU OKIEN?

Taśmy do ciepłego montażu okien mają za zadanie zapewnienie szczelności powietrznej oraz regulację przepływu pary wodnej. Odpowiednio przygotowane przegrody oraz współcześnie stosowane okna są na tyle szczelne, że miejsca styku stają się szczególnie podatne na działanie wilgoci. Z tej przyczyny należy stosować taśmy o odpowiednich wielkościach parametru Sd. Zaleca się zabezpieczanie styków ściana-okno od strony wewnętrznej taśmami o parametrze Sd = 20m., a od strony zewnętrznej taśmami o Sd = 2,0m. Tylko taki podział gwarantuje nam kontrolowany przepływ wilgoci, bez ryzyka powstawania zawilgoceń. Odpowiednio dobrana taśma zewnętrzna powinna również zapewniać odporność na oddziaływanie zacinającego deszczu i to niezależnie od tego, na ile dokładnie zostanie przykryta tynkiem lub izolacją.

Taśmy klasy SIGA Fentrim to przede wszystkim szczelność powietrzna zachowywana przez cały okres użytkowania budynku. Stosowanie naszych produktów to redukcja przewiewów, a co za tym idzie obniżenie strat ciepła.

Wskazanym sposobem montażu jest sklejanie krawędzi okna bezpośrednio z murem, jeszcze przed nałożeniem warstw okładzinowych. Aby ułatwić montaż oraz wyeliminować ryzyko problemów z przyczepnością należy wybierać taśmy o kleju najwyższej jakości. Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na obecność perforacji, które zapewnią trwałe połączenie nakładanego na taśmę tynku ze znajdującym się pod nią murem.

WAŻNA UWAGA!
Taśmy SIGA Fentrim jako jedyne na rynku trwale i bez gruntowania przylegają do murów z cegły, piaskowca, betonu itp. Zapewniają najwyższą przyczepność do podłoży drewnianych, metalowych, różnego rodzaju tynków oraz tworzyw sztucznych. Dzięki perforacjom nie stanowią przeszkody w późniejszym układaniu tynków.

Przy doborze taśm (zwłaszcza zewnętrznych) należy zwrócić szczególną uwagę na parametr odporności na promieniowanie UV. Należy wybierać taśmy, które oprą się wyżej wspomnianemu czynnikowi przez okres co najmniej 3 miesięcy. Pozwoli to na bezpieczne, chwilowe przetrzymanie okresu do czasu położenia tynków, a z drugiej strony – zapewni trwałość i szczelność w razie ich uszkodzeń.

WAŻNA UWAGA!
Ze względu na określony przez producenta czas odporności taśm na oddziaływanie promieni UV należy tak ułożyć harmonogram prac, aby okładziny ścienne zostały nałożone przed upływem tego okresu.

 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY MONTAŻU OKIEN?

Aby odpowiednio przeprowadzić montaż taśm do uszczelniania okien warto bliżej przyjrzeć się procedurze montażu samych okien. Należy zwrócić uwagę na najczęściej spotykane błędy, pogarszające efektywność działania taśm uszczelniających, a niejednokrotnie i samych okien. Należy pamiętać o:

  • prawidłowym doborze rozmiaru okien do otworu instalacyjnego;
  • zastosowaniu do montażu kotew, a nie tylko piany;
  • stosowaniu odpowiednich pian niskorozprężnych;
  • ograniczeniu ilości piany jedynie do wymaganej do uzyskania trwałego i szczelnego połączenia (nadmierna ilość może w skrajnym przypadku doprowadzić do wypaczenia ościeżnicy);
  • odcięciu nadmiaru piany po jej wyschnięciu;
  • prawidłowym korzystaniu z kotew, dybli i klinów;
  • odpowiedniej kolejności przeprowadzania prac;
  • starannym uszczelnieniu szczelin między oknem a murem;
  • starannym uszczelnieniu szczeliny pod oknem;
  • doborze do montażu i uszczelnienia materiałów najwyższej jakości;

Powyższe wskazówki są tylko podstawowymi punktami, na które należy zwracać uwagę przy wykonywaniu montażu okien. Nic jednak nie zastąpi wiedzy i doświadczenia profesjonalnego zespołu monterów. Odpowiedni montaż okna to gwarancja utrzymania jego właściwości użytkowych przez długie lata.

 

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ MONTAŻ TAŚM?

Montaż taśm SIGA Fentrim można przeprowadzać zarówno przed jak i po montażu okien. W pierwszym przypadku należy okleić wstępnie zagiętą, nieperforowaną częścią taśmy krawędzie wcześniej przygotowanej ościeżnicy. Pracę tę należy wykonać starannie, pozostawiając odpowiedniej długości nadkłady taśmy przy dolnej krawędzi okna. Krawędzie boczne i górną należy okleić jednym, ciągłym odcinkiem taśmy Fentrim, formując w narożach odpowiedniej wielkości pętle. W podany sposób należy okleić ościeża od wewnątrz taśmą klasy Fentrim 20/IS20 oraz od zewnątrz taśmą klasy Fentrim 2/IS2. Taśmy SIGA Fentrim są taśmami łamanymi, o wydzielonych paskach ochronnych. Umożliwia to łatwe ułożenie taśmy na krawędzi okna bez ryzyka uszkodzenia pasów przewidzianych do ułożenia na murze. Montując taśmy należy pamiętać o ich mocnym dociśnięciu do zaklejanych powierzchni.

Ościeżnicę wraz z fartuchem z taśm montujemy w otworze przeznaczonym na okno.

Kolejnym etapem jest doklejenie taśmy zewnętrznej do muru. Przygotowany wcześniej fartuch w częściach przeznaczonych do oklejenia muru pozostaje zabezpieczony. Należy zatem stopniowo, odklejając pasek ochronny części nieperforowanej, dokleić taśmę do powierzchni styku okna z murem, uszczelniając szczeliny wokół niego. Analogicznie w następnym kroku należy usunąć pasek ochronny perforowanej części taśmy, doklejając ją do powierzchni murowej ościeża.

W kolejnym etapie przestrzeń miedzy murem, a ościeżnicą wypełniana jest pianką izolacyjną. Należy pamiętać o stosowaniu pianek niskorozprężnych, w nieprzesadnie dużej ilości. Ograniczy to nacisk na ościeże mogący w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego wypaczenia. Pianka musi wyschnąć przed podjęciem dalszych działań. Należy również usunąć jej nadmiar.

Na zakończenie oklejamy taśmą wewnętrzną styk okna z murem, w sposób identyczny jak ten przedstawiony dla taśmy zewnętrznej.

W przypadku montażu na oknie uprzednio wstawionym w ościeże procedura jest analogiczna. Oczywiście uprzednie przygotowanie fartucha na niewmontowanym oknie jest prostsze ze względu na dostęp do wszystkich krawędzi bez potrzeby korzystania z drabiny, natomiast zarówno w pierwszej i drugiej metodzie należy starannie połączyć ze sobą odcinki taśmy, zwracając szczególną uwagę na dokładność uszczelnienia naroży.

W zależności od tego czy okno zostaje wmontowane w przekroju ściany, licowane z jedną z jej powierzchni czy też, mocowane w warstwie izolacji, procedury mogą nieco odbiegać od prezentowanej powyżej. Nie zawsze również montaż taśmy musi odbywać się na nieotynkowany mur. W takim przypadku zalecane jest stosowanie taśm serii Fentrim IS, które nie posiadają perforacji umożliwiającej trwalsze wiązanie tynku.

Szczelność powietrzna i wysoka izolacyjność wszystkich przegród budynku znacząco poprawia komfort użytkowania i obniża koszty ogrzewania. Dlatego też warto przy budowie swojego domu wybierać sprawdzone i niezawodne techniki i materiały. Ciepły montaż okien z taśmami SIGA Fentrim to gwarancja szczelności, a także najlepsza ochrona przed kondensacją wilgoci.

PRODUKTY POLECANE DO WYKONANIA CIEPŁEGO MONTAŻU OKIEN W TWOIM DOMU:

Ciepły montaż okien - SIGA Fentrim 2 - membrany derowerk

SIGA Fentrim 2

Ciepły montaż okien - SIGA Fentrim 20 - membrany derowerk

SIGA Fentrim 20

Ciepły montaż okien - SIGA Fentrim IS 2 - membrany derowerk

SIGA Fentrim IS 2

Ciepły montaż okien - SIGA Fentrim IS 20 - membrany derowerk

SIGA Fentrim IS 20

Ciepły montaż okien - SIGA Rissan 100/150 - membrany derowerk

Rissan 100/150 + Dockskin

Ciepły montaż okien - SIGA Wigluv 100/150 - membrany derowerk

Wigluv 100/150 + Dockskin

Ciepły montaż okien - SIGA Corvum - membrany derowerk

Okna dachowe - Sprawdź nasze taśmy Corvum!