FOLIA PAROIZOLACYJNA

Projektując niezawodne rozwiązanie konstrukcji dachu należy zadbać o dobór odpowiedniej warstwy parochronnej. Wysokiej jakości folia paroizolacyjna zamontowana w należyty sposób to gwarancja komfortu wilgotnościowego i termicznego mieszkańców oraz bezpieczeństwo konstrukcji dachu.

 

DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ FOLIĘ PAROIZOLACYJNĄ?

Folia paroizolacyjna ma za zadanie ochronę przegrody przed nadmiernym napływem pary wodnej z wnętrza budynku. Obecność wilgoci jest naturalną wynikową działania każdego gospodarstwa domowego. Pranie, gotowanie czy suszenie generuje wzrost wilgotności w budynku, a tym samym konieczność jej odprowadzenia. Sama para nie jest szkodliwa, ale już jej wykroplenie wewnątrz przegrody może prowadzić do szkód w warstwie izolacji i samej konstrukcji drewnianej dachu. Zadaniem folii paroizolacyjnej jest ochrona tych szczególnie wrażliwych elementów.

Stosowane i zalecane obecnie folie paroizolacyjne są to często tzw. opóźniacze pary wodnej, których funkcją jest nie tyle blokowanie przepływu pary wodnej przez konstrukcję, co jego ograniczenie. Stosowanie folii o wysokich wartościach parametru Sd (>5 m.) w klasycznych konstrukcjach dachu jest niewskazane. Para wodna przedostaje się do przegrody również przez sąsiadujące elementy konstrukcyjne. Choćbyśmy zatem zastosowali folię o parametrze Sd = 100m., nie ustrzeżemy się przed napływem wilgoci do przegrody. Co więcej, stosując taki produkt skutecznie uniemożliwimy osuszanie przegrody do wnętrza pomieszczeń w miesiącach letnich. W praktyce więc możemy nawet zwiększyć obciążenie naszego dachu wilgocią. Zalecane wartości Sd dla folii paroizolacyjnych mieszczą się w przedziale 2 – 5 m.

Folia paroizolacyjna SIGA Majpell - przykład zastosowania

Folia paroizolacyjna pełni również funkcję powietrznoszczelną. Skutecznie chroni przed przewiewami, co w znaczący sposób redukuje straty ciepła. Dobrze ułożona i odpowiednio uszczelniona warstwa paroizolacyjna ma też istotne znaczenie z punktu widzenia akustyki pomieszczeń.

WAŻNA UWAGA!
Wszystkie powyższe korzyści płynące z zastosowania folii paroizolacyjnej będą zagwarantowane jedynie przy jej odpowiednim scaleniu z resztą konstrukcji. Należy pamiętać o zapewnieniu pełnej szczelności nie tylko na zakładach, ale i na stykach z przegrodami sąsiadującymi. Do łączenia zakładów zaleca się taśmy o dużej paroszczelności (Sd = 8m). Użycie taśm klasy SIGA jest również wskazane dla zapewnienia trwałych połączeń folii paroizolacyjnej z krokwiami, podkonstrukcją metalową oraz sąsiadującymi ścianami. Dodatkowo należy uszczelnić różnego rodzaju przebicia rur i kabli przy pomocy taśm o parametrze Sd = 20m. Tylko tak zabezpieczona folia paroizolacyjna będzie spełniać swoje funkcje w sposób należyty.

Zastosowanie odpowiedniej folii paroizolacyjnej to gwarancja trwałości konstrukcji przez cały okres użytkowania. Folia paroizolacyjna w połączeniu z najwyższej jakości materiałem izolacyjnym isofloc F oraz membraną dachową klasy SIGA Majcoat skutecznie chroni przed koniecznością przeprowadzania kosztownych remontów dachu będących następstwem zawilgocenia przegrody. Prawidłowe rozwiązanie zapewnia również zmniejszenie kosztów ogrzewania. Folie paroizolacyjne uszczelnione taśmami SIGA redukują możliwość występowania przewiewów, zapewniając wysoką szczelność powietrzną dachu.

 

CO JEST WAŻNE PRZY WYBORZE FOLII PAROIZOLACYJNEJ?

Folia paroizolacyjna SIGA MajpellWybór folii paroizolacyjnej wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na jej parametry jakościowe. Istotna jest wysoka wytrzymałość materiału, długotrwała odporność na działanie promieni UV oraz jej paroizolacyjność. Wartością określającą tę cechę folii jest parametr Sd równoważnej dyfuzyjnie warstwy powietrza. Cóż to jest? Wartość ta określa jak wysoki opór parze wodnej stawia warstwa folii. Im Sd jest wyższe tym folia jest szczelniejsza na przepływ wilgoci. Zasadniczo to pożądana cecha, jednak są sytuacje, w których możliwość przepływu pary jest wskazana nawet do wnętrza budynku. Jest to uzależnione od rodzaju konstrukcji dachu.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy:

  • dach otwarty dyfuzyjnie – konstrukcja charakteryzuje się występowaniem szczeliny wentylacyjnej między warstwą izolacji, a pokryciem oraz koniecznością zastosowania paroprzepuszczalnej membrany dachowej;
  • dach zamknięty dyfuzyjnie – w tym przypadku warstwy pokrycia stawiają tak wysoki opór parze wodnej, że nie jest możliwe jej odprowadzenie na zewnątrz. Przykładem takiego dachu jest dach kryty papą na deskowaniu.

Pierwszy z opisanych przypadków umożliwia przepływ pary wodnej w górę. W tym przypadku duże znaczenie ma odpowiednia membrana dachowa, która charakteryzując się niską wartością parametru Sd (około 0,1 m.) pozwala na swobodne wyprowadzenie nadmiaru wilgoci z przegrody. Dla takiej konstrukcji folia paroizolacyjna powinna oczywiście posiadać wyższy opór dyfuzyjny, aby zapewnić unormowany i stopniowy przepływ pary wodnej przez przegrodę. Idealnymi foliami paroizolacyjnymi do takiego zastosowania są folie typu isofloc static (Sd = 2 m.). Produkt ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i szczególnie dobrze chroni warstwę izolacji w dachach o konstrukcjach klasycznych.

WAŻNA UWAGA!
Folia paroizolacyjna w dachu otwartym dyfuzyjnie musi posiadać wartość parametru Sd od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wyższą niż stosowana w danej przegrodzie membrana dachowa. Zasada doboru odpowiednich właściwości dyfuzyjnych dotyczy również taśm stosowanych do uszczelniania folii i membrany.

Zdecydowanie trudniejszy do zaprojektowania jest dach zamknięty dyfuzyjnie. W tego rodzaju konstrukcji para nie może uciec na zewnątrz ze względu na bardzo wysoki parametr Sd warstw pokrycia. W takim przypadku wybór tzw. folii paroizolacyjnej aktywnej jest jedynym pewnym rozwiązaniem. Folia ta posiada zmienną wartość parametru Sd (dla isofloc active: 0,25 - 10m.) i sprawia, że nadmiar wilgoci, który przedostał się do przegrody w chłodniejszej części roku może zostać odprowadzony do wnętrza budynku latem, a następnie usunięty na zewnątrz przez system wentylacji.

WAŻNA UWAGA!
Aby zapewnić prawidłowe działanie folii paroizolacyjnej w dachu zamkniętym dyfuzyjnie należy zastosować najwyższej jakości materiał izolacyjny posiadający tolerancję na działanie wilgoci. Wełny mineralne w takiej konstrukcji nie radzą sobie z trudnymi warunkami wilgotnościowymi co rodzi ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Jedynie materiał celulozowy klasy isofloc F zapewni w połączeniu z folią paroizolacyjną (np.: isofloc active) bezpieczeństwo i trwałość tego rodzaju przegrody.

 

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ MONTAŻ FOLII PAROIZOLACYJNEJ?

Folia paroizolacyjna SIGA Majpell - zaklejanie przebić folii taśmą SIGA Rissan

Przed montażem pamiętaj żeby wybrać produkt wytrzymały, najlepiej zbrojony, aby uniknąć problemów z rozdarciami przy jego instalacji. Dobór odpowiedniego materiału to jednak dopiero połowa sukcesu. Teraz należy zainstalować go w zgodzie z zaleceniami producenta tak, aby w należyty sposób spełniał swoje funkcje.

Folia paroizolacyjna jest instalowana po wewnętrznej stronie warstwy izolacji termicznej bezpośrednio do elementów drewnianych dachu (krokwie) lub podkonstrukcji metalowych. Przy montażu do elementów drewnianych folia paroizolacyjna jest mocowana często na zszywki z użyciem takera. Poprawniejszym rozwiązaniem jest użycie taśmy dwustronnej stosowanej również przy montażu folii do elementów metalowych. Eliminuje to nieszczelności spowodowane użyciem zszywacza. Do klejenia należy wybrać produkt, który zapewni wysoką przyczepność i uniemożliwi oderwanie się folii od konstrukcji. Zalecamy do tego celu stosowanie taśmy SIGA Twinet.

WAŻNA UWAGA!
Taśma ma za zadanie przenieść jedynie obciążenie folii. Do przeniesienia ciężaru materiału izolacyjnego wdmuchiwanego za folię paroizolacyjną należy po jej zamocowaniu zamontować łaty wsporcze.

Folia paroizolacyjna SIGA Majpell - doklejanie folii do ściany taśmą SIGA Primur

Folie paroizolacyjne należy instalować stosując odpowiedniej szerokości zakłady. Wskazaną wartością jest 10 cm. Wysokiej jakości folie mają nadrukowane odpowiednie znaczniki, które eliminują konieczność wykonywania kłopotliwych pomiarów i umożliwiają prosty i intuicyjny montaż.

Do uszczelnienia łączeń zakładów folii zaleca się stosowanie taśm paroprzepuszczalnych klasy SIGA Sicrall. Taśmy te charakteryzują się nieograniczoną trwałością użytkową, a papierowy nośnik umożliwia łatwe nakładanie długich i prostych pasów, co redukuje znacząco czas realizacji robót.

Folia paroizolacyjna SIGA Majpell - zaklejanie zakładów folii taśmą SIGA Sicrall

Przy uszczelnianiu przejść rur i kabli przez warstwę izolacji parochronnej zaleca się stosowanie taśm na nośniku elastycznym typu SIGA Rissan, które łatwo można dopasować do elementów o nieregularnych kształtach.

Tam gdzie folia paroizolacyjna dochodzi do przegród pionowych należy wykonać zakład, a następnie połączyć folię ze ścianą przy pomocy taśmy żelowej lub kleju SIGA Primur. Zagwarantuje to pełną szczelność połączenia.

Wysokiej jakości folia paroizolacyjna zamontowana w zgodzie z powyższymi wskazówkami będzie doskonale spełniać swoją rolę i uchroni przed niechcianymi kosztami związanymi z ewentualnym wystąpieniem szkód w przegrodzie. Produkty takie jak SIGA Majpel, isofloc static i isofloc active to prostota montażu dla wykonawcy, a dla mieszkańców komfort użytkowania budynku bez obaw o trwałość rozwiązania. Taśmy SIGA zapewnią doskonałe zabezpieczenie przed przewiewami. Ich paroprzepuszczalność stanowi gwarancję uzyskania ciągłości warstwy parochronnej na całej powierzchni przegrody.

PRODUKTY POLECANE DO KOMPLEKSOWEGO PRZYGOTOWANIA WARSTWY PAROIZOLACYJNEJ TWOJEGO DACHU:

Folia paroizolacyjna - SIGA Majpel - membrany derowerk

SIGA Majpel

Folia paroizolacyjna - SIGA Isofloc sd - membrany derowerk

isofloc static sd 2

Folia paroizolacyjna - SIGA Isofloc active 0,25-10 - membrany derowerk

isofloc active sd 0,25 - 10

Folia paroizolacyjna - SIGA Sicrall 60 - membrany derowerk

SIGA Sicrall60

Folia paroizolacyjna - SIGA Rissan 60 - membrany derowerk

SIGA Rissan60

Folia paroizolacyjna - SIGA Twinet - membrany derowerk

SIGA Twinet

Folia paroizolacyjna - SIGA Primur w rolce - membrany derowerk

SIGA Primur